CASE

Als expert in tijdelijke en statische bruggen werd door Janson Bridging voor de eerste maal een ophaalbrug aangeboden om de defecte Kruispoortbrug in Brugge tijdelijk te vervangen. Omdat de ringvaart een drukbevaren route is, werd de defecte, oude brug in sneltempo afgebroken om het vervoer over het water niet te verstoren. Het ontbreken van de brug weegt te zwaar op de doorstroming en toegankelijkheid om te wachten op een volledige uitwerking van een nieuwe permanente ophaalbrug. 

DESIGN IT

Door gebruik te maken van de standaardbrugcomponenten waarmee Janson Bridging zijn tijdelijke statische bruggen bouwt, werd een nieuw systeem ontwikkeld voor een ophaalbrug. Omdat het om een tijdelijke brug gaat, was de parameter design niet doorslaggevend voor de finale keuze. 

Op technisch vlak werden uiteindelijk meer dan 8 concepten uitgewerkt om tot het finale ontwerp te komen. Uit de eerste berekeningen bleek algauw dat de oorspronkelijke vraag om te werken met de standaardonderdelen onmogelijk was, waarna de brug volledig op maat ontworpen moest worden. 

MAKE IT

De opgelegde eisen en regels om een tijdelijke brug in dienst te mogen brengen, verschillen niet van de regels die voor de definitieve brug zouden gelden. De grote uitdaging is dat een tijdelijke brug modulair opgebouwd moet worden. Die modulaire aanpak is nodig om de brug ter plaatse snel te kunnen opbouwen en nadien ook snel en eenvoudig te kunnen demonteren. Door het optimale gebruik van contragewichten, geleidingen, ophanging en aandrijvingen is het mogelijk om de tijdelijke brug toch aan alle eisen van een volwaardige brug te laten voldoen. 

De samenwerking met verschillende belanghebbenden zoals ‘Waterwegen en Zeekanaal’ en de stad Brugge enerzijds en de eisen, normen en commercieel beschikbare componenten anderzijds resulteren in een ontwerp van een tijdelijke ophaalbrug die later opnieuw ingezet kan worden voor soortgelijke situaties. 

 

 

NEEM CONTACT MET ONS OP