Goedkeuring voor subsidiëring project "Grondstofdepot 2.0"

Nog meer goed nieuws voor TEN. Naast de subsidie van POM, ontvangt TEN ook een subsidie van 100.000 euro van Vlaanderen circulair.
In september diende TEN het project "Universeel materiaalpaspoort voor grondstofdepot 2.0 in voor de Gerichte Call Circulaire Bouweconomie. Dit project kreeg na een positief advies, een goedkeuring voor subsidiëring.

In samenwerking met een consortium wordt in 2021 het meest circulaire kantoor (’t Centrum) van België gebouwd.

 

Circulair kantoor 't Centrum

Elk onderdeel van het gebouw is herbruikbaar of uitwisselbaar op voorwaarde dat de aan het onderdeel gekoppelde materiaalpaspoort compatibel is. Omdat het kantoor 100% demontabel is, is het gebouw op zich een grondstofdepot voor toekomstige uitbreidingen of voor andere projecten.
De naam “grondstofdepot 2.0” is belangrijk om geen verwarring te creëren met bestaande definities. Een universeel materiaalpaspoort is onontbeerlijk om de verschillende elementen uit het grondstofdepot 2.0 correct te kunnen beschrijven. Het is ook essentieel om het hergebruiken van materialen ruimer in te kunnen zetten dan enkel voor ’t Centrum. Er zijn in België en bij uitbreiding ook in de rest van Europa reeds verschillende materiaalpaspoorten. Het veelvoud van verschillende systemen leidt tot een versnippering waardoor samenwerken een probleem vormt.
Grondstofdepot 2.0 gaat conceptueel veel verder dan wat er momenteel mogelijk is met de materiaalpaspoorten. Het is daarom belangrijk om toenadering te zoeken met de verschillende ontwikkelaars om nieuwe mogelijkheden in kaart te brengen.

 

Bekijk in onderstaande video het project.